fbpx

Teatteri Jurkan tietosuojakäytäntö

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Päivitetty 11.5.2018

Huoneteatteri Jurkan kannatusyhdistys ry (jäljempänä Teatteri Jurkka) suojaa palvelujensa käyttäjien henkilötietoja ja noudattaa toiminnassaan henkilötietolakia, muuta asiaankuuluvaa lainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan, miten Teatteri Jurkka kerää ja käsittelee henkilötietoja. Henkilötieto on mikä tahansa merkintä, joka voidaan yhdistää tunnistettavissa olevaan ihmiseen.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Teatteri Jurkan asiakkaan ja teatterin välinen asiakassuhde, palvelujen käyttäminen tai asiakkaan antama suostumus. Lisäksi perusteena on sidosryhmäsuhteiden ylläpito.

Ostaessasi esitykseen liittyviä palveluita sinut saatetaan ohjata palvelutoimittajamme (Lippu.fi) sivustolle. Teatteri Jurkka ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai käyttöehdoista.

Luovuttamalla henkilötietojasi Teatteri Jurkalle hyväksyt tämän tietosuojalausekkeen mukaiset käytännöt.

Mitä tietoa keräämme?

Teatteri Jurkka voi kerätä palveluidensa käyttäjistä tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjistä kerätään eri tilanteissa.

Henkilötietojasi voidaan kerätä esimerkiksi ostaessasi pääsylippuja Teatteri Jurkan esityksiin, rekisteröityessäsi uutiskirjeemme tilaajaksi, vieraillessasi verkkosivuillamme sekä muutoin asioidessasi kanssamme. Teatteri Jurkka kerää muun muassa alla mainittuihin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja.

 1. Teatteri Jurkalle antamasi tiedot
 • yhteystiedot (kuten nimi, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • tiedot kiinnostustesi kohteista (kuten esitykset, joihin olet ostanut lippuja tai kurssit, joille olet osallistunut)
 • syntymäaika, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • työnantaja, asema tai tehtävä yhteisössä (kun edustat yhteisöä)
 • maksutiedot (kuten laskutustiedot)
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot ( kuten lipputilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, jäsenyydet, edustukset ja asiakaskyselyvastaukset)
 • eri toimipaikoissa, tapahtumissa, palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien itse tuottamasi sisältö
(kuten Jurkan sosiaalisen median alustat)
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
 • mahdolliset muut suostumuksellasi kerätyt tiedot
 1. Palveluidemme käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot
 • Verkkosivujen analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot (ks. kohta ”Miten käytämme evästeitä?”)
 • Verkkosivu, jolta on siirrytty Teatteri Jurkan verkkosivulle
 • Laitetunnisteet, kuten päätelaitteen malli ja yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • Tiedonkeruun kanava: internetselain, mobiiliselain, sovellus sekä selaimen versio
 • IP-osoite
 • Päätelaitteen käyttöjärjestelmä
 • Istuntotunniste, istunnon aika ja kesto
 • Teatteri Jurkan ja/tai yhteistyökumppanien palvelujen käyttöhistorian perusteella asiakkaaseen liitettävät tiedot, jotka on johdettu havaitusta käytöstä ja/tai asiakkaan itse antamista tiedoista, esim. demografia, kiinnostuksen kohteet ja käyttäjien muu ryhmittely
 • Julkisista luotettavista tietolähteistä saadut tiedot
 • Muut suostumuksellasi kerätyt tiedot

Tietoja päivitetään myös väestötietojärjestelmästä tai muista vastaavista ulkoisista tietolähteistä. Yhteisöistä tietoja voidaan kerätä myös julkisesti saatavissa olevista rekistereistä.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

 1. Asiakaspalvelu

Henkilötietojasi voidaan käyttää Teatteri Jurkan palveluiden tuottamiseen toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan sekä asiakkaan tunnistamiseen. Näin voimme tehdä palveluistamme henkilökohtaisempia ja käyttäjäystävällisempiä, esimerkiksi suosittelemalla sinua kiinnostavaa ohjelmistoa. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, tekemiesi valintojen toteuttamiseen ja muiden vastaavien tehtävien täyttämiseen, tietoturvasta huolehtimiseen sekä palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn.

 1. Palvelujen parantaminen

Henkilötietojasi voidaan käyttää Teatteri Jurkan palveluihin ja sisältöihin liittyviin kyselyihin ja tutkimuksiin. Voimme yhdistää eri palvelujen yhteydessä kerättyjä tietoja ja voimme tehdä tilastoja palvelujen kehittämisen edellyttämässä laajuudessa.

 1. Markkinointi ja asiakasviestintä

Henkilötietojasi voidaan suostumuksellasi käyttää Teatteri Jurkan palvelujen markkinointiin ja asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia ja ollaksemme yhteydessä sinuun asiakaspalveluun tai palveluihimme liittyvissä asioissa.

Miten säilytämme ja yhdistämme henkilötietoja?

Edellä kuvatun mukaisesti Teatteri Jurkan palvelut saattavat tallentaa eri toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi tietoa Teatteri Jurkan palveluiden käytöstä. Eri lähteistä kerättyjä tietoja voidaan yhdistää, jos henkilö on luotettavasti tunnistettu. Näin voimme tarjota personoituja palveluja henkilötietojen automaattisen yhdistämisen ja analysoinnin perusteella.

Luovutammeko henkilötietoja?

Teatteri Jurkka ei lähtökohtaisesti luovuta henkilötietojasi Teatteri Jurkan ulkopuolelle, paitsi seuraavissa tilanteissa:

 1. Suostumus

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksellasi esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun liittyen.

 1. Alihankkijat ja palveluntarjoajat

Teatteri Jurkan lipunmyyntikanavana toimiva Lippupiste on rekisterinpitäjä niiden henkilötietojen osalta, joita kerätään Lippupisteen kanavien kautta tapahtuvan lipunmyynnin yhteydessä. Kun lipunmyynti tapahtuu Teatteri Jurkassa Lippupisteen järjestelmän kautta, toimii rekisterinpitäjänä Teatteri Jurkka. Teatteri Jurkka luovuttaa Lippupisteelle henkilötietoja automaattisesti myydessään lippuja Lippupisteen järjestelmän kautta.

Lippupisteen tietosuojalausuntoon voit tutustua täällä. 

Teatteri Jurkka saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, asiakastietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Teatteri Jurkan alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Teatteri Jurkan palvelujen toteuttamiseen ja tässä tietosuojalausekkeessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun, kuin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin ja Teatteri Jurkan määrittämiin tarkoituksiin. Teatteri Jurkka velvoittaa heidät pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.

 1. Kansainväliset tietojen siirrot

Teatteri Jurkka toteuttaa palvelut ja käsittelee henkilötietojasi ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen. Henkilötietoja saatetaan siirtää EU:n jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

 1. Tutkimuskäyttö

Saatamme joissakin tapauksissa luovuttaa tietoja tieteellistä tai muuta tutkimusta varten edellyttäen, että kyseiset tiedot on ensin muutettu sellaiseen muotoon, josta yksittäiset henkilöt eivät ole enää tunnistettavissa.

 1. Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

Miten huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta?

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Huomioithan, että on sinun tehtäväsi päivittää meille antamasi henkilötiedot, mikäli niissä tapahtuu muutoksia.

Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Asiakastietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Toteutamme tietosuojaa ja tietoturvaa muun muassa ennakoivan riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuojan ja tietoturvan palvelujemme suunnittelussa, kouluttamalla henkilöstöämme ja tarkastamalla säännöllisesti, että palvelumme ovat lain ja vaatimusten mukaisia.

Miten käytämme evästeitä?

Käytämme evästeitä (cookies) parantaaksemme viestintäämme, sivujemme toimintaa ja käyttäjäystävällisyyttä. Käytämme evästeitä myös asetustesi tallentamiseen ja viestiäksemme sinua kiinnostavista aiheista. Jos jatkat sivujen selailua muuttamatta asetuksiasi, sallit evästeiden vastaanoton vieraillessasi jurkka.fi -verkkosivuilla.

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Teatteri Jurkan ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Teatteri Jurkan yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.

Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on myös oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Asiakastietojasi koskevan tarkastus- tai poistopyynnön voit tehdä sähköpostitse osoitteeseen teatteri@jurkka.fi. Asiakkaan tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, jonka olet toimittanut Teatteri Jurkalle. Tiedot rekisteröidyistä henkilötiedoista toimitetaan takaisin samaan sähköpostiosoitteeseen. Tarkastus- tai poistopyynnön voi tehdä maksuttomasti kerran vuodessa.

Voit myös kieltää Teatteri Jurkkaa käyttämästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Voimme kuitenkin edelleen lähettää sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia, esimerkiksi tietoja esityksiin liittyvistä muutoksista.

Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen

Teatteri Jurkka voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojalausekkeeseen ilman etukäteistä ilmoitusta. Muutokset voivat liittyä myös lainsäädännön muutokseen. Suosittelemme, että käyt tutustumassa tähän tietosuojalausekkeeseen ajoittain saadaksesi tiedon tähän tietosuojalausekkeeseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Kuka on rekisterinpitäjä ja mihin voin ottaa yhteyttä?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimii Huoneteatteri Jurkan kannatusyhdistys ry,
Vironkatu 7, 00170 Helsinki. Y-tunnus: 0429578-2.

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö on toiminnanjohtaja.

Yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen teatteri@jurkka.fi. Voit myös käyttää palautelomaketta, postiosoitetta Teatteri Jurkka, Vironkatu 7, 00170 Helsinki tai soittaa numeroon 041 314 1803 (ke-pe klo 12-16).

Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.