Hankkeet

Kodeista kuuluville -hanke 2016-2017

 

Jurkka vei kulttuuria kotihoidon asiakkaille vuonna 2016. ”Kodeista kuuluville” – yleisötyöprojektin taiteilijat, Tuomo Rämö ja Riku Immonen, tekivät teatteria Helsingin kaupungin itäisen kotihoitoyksikön asiakkaille heidän omista tarinoistaan. Hankkeen rahoitti Taiteen edistämiskeskus. Hanke jatkui vuonna 2017 Puistolan vanhusten palvelutalossa Alfred Kordelinin säätiön rahoittamana.

Ohjaaja Tuomo Rämö ja koreografi Riku Immonen tutustuivat projektiin ilmoittautuneisiin kotihoidon asiakkaisiin tapaamalla heitä heidän omissa kodeissaan.

Jokaiseen kohtaamiseen käytettiin aikaa ja kiireettömän yhdessäolon tunnelmassa osallistujien oli helppo heittäytyä tilanteeseen, syventyä muistoihinsa sekä kertoa elämästään merkittäviä asioita. Useissa kertomuksissa palattiin lapsuuteen, työuraan, perheeseen ja muihin omiin tärkeisiin muistoihin.

Tärkeää taiteilijoille oli ainoastaan olla paikalla, läsnä, kuulemassa ja kuuntelemassa, nappaamassa talteen kaikki oleellinen siitä, mitä heille kerrottiin. Tapaamisen jälkeen Rämö ja Immonen valmistivat kunkin keskustelun pohjalta räätälöidyn esityksen, jonka projektiin osallistuvat ikäihmiset saivat nähdä seuraavalla tapaamiskerralla kotonaan.

Räätälöidyt pienoisesitykset saattoivat olla melkein mitä vain tekstin lukemisesta salapoliisinäytelmään tai tanssiin. Rämön mukaan tärkeintä oli aistia, mitä osallistuja esitykseltä haluaa. ”Esityksen muoto vaihteli sen mukaan, kenelle sen teimme”, Rämö sanoo.

Henkilökohtaisiin tarinoihin perustuvien esitysten tekeminen vaati tekijöiltään hienotunteisuutta ja herkkyyttä lukea tilannetta. Ohjaajana työskentelevälle Rämölle se antaa samalla mahdollisuuden nähdä erilaisia todellisuuksia.

Toisenlaisia todellisuuksia

”Teatteria tehdessä maailma supistuu helposti, kun on tekemisissä samoista asioista kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Tällaiset projektit avaavat ikkunoita toisenlaisiin todellisuuksiin”, Rämö sanoo.

”Projekti antoi myös työntekijöille mahdollisuuden nähdä työnsä uudessa valossa”, kertoo Teatteri Jurkan yleisötyökoordinaattori, projektin valokuvannut Sanjaana Gavalas.

Hanke keräsi kiittävää palautetta niin kotihoidon hoitajilta ja ohjaajilta sekä osallistujiltakin, ja tämän tyyppistä toimintaa toivottiin lisää.

Tuomo Rämö on toiminut Jurkan yleisötyötaiteilijana maaliskuusta 2016 lähtien. Hän vetää muun muassa Jurkan suosittuja käsikirjoituskursseja sekä käy vierailemassa kouluissa. Rämö on ammatiltaan teatteriohjaaja, mutta hän on ollut mukana tekemässä myös sosiaalisektorin puolelle nojaavia projekteja. Hän onkin tehnyt teatteria muun muassa saattohoitopotilaille, ja yhdessä Immosen kanssa he ovat toteuttaneet projekteja turvapaikanhakijoille ja nuorille.

Lastenkulttuurin valtionpalkittu tanssija, koreografi Riku Immonen opiskelee tällä hetkellä Diakoniaopistolla lähihoitajaksi. Immonen uskoo saavansa opintojensa avulla syvempää osaamista sosiaali- sekä taidesektoreiden yhteisprojekteihin.